سس بالزامیک قوی ترین ماده ی کشنده ی سوسک در جهان

رنگ ها توسط یک تست سوراخ دو چرخه برای همه نمونه ها و نقاط زمانی، به دنبال ون اک و همکاران تعیین شد. (2019).12 یک آنالایزر بافت  مجهز به لودسل 500 گرمی و یک پروب استوانه ای با قطر 4 میلی متر استفاده شد.

سس بالزامیک باعث خوشمزه شدن غذا می شود.

آزمایش‌های سوراخ‌سازی تا کرنش 50 درصد ارتفاع بولوس اولیه  در سه مکان مختلف بولوس خلط‌آور انجام شد که به عنوان اندازه‌گیری تکراری استفاده شد. سرعت ثابت 5 میلی متر بر ثانیه استفاده شد.

پس از سوراخ اول، پروب از نمونه ها بیرون کشیده شد و قبل از سوراخ دوم از زمان استراحت 5 ثانیه استفاده شد. سفتی بولوس، چسبندگی و انسجام از منحنی‌های نیرو-کرنش همانطور که توسط و همکاران توضیح داده شد، تعیین شد.

استحکام به عنوان حداکثر نیروی اوج در طول اولین چرخه سوراخ تعریف شد. چسبندگی به عنوان ناحیه زیر منحنی نیرو-کرنش منفی که در طول پس‌کشیدن پروب از نمونه‌ها در چرخه اول اندازه‌گیری شد، تعریف شد.

انسجام به عنوان نسبت بین ناحیه زیر منحنی نیرو-کرنش مثبت به دست آمده در طول چرخه سوراخ دوم و اول تعریف شد.2.2.4.5. ضرایب اصطکاک بولی ضرایب اصطکاک همه بولی های خلط شده در 100% زمان جویدن با استفاده از همکارانش شرح داده شد، تعیین شد.

بولی خلط آور در 33 و 66 درصد زمان جویدن مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفت زیرا این نمونه ها بیش از حد ناهمگن بودند. هر بولوس به دو نمونه تقسیم شد، سپس هر نیمه از بولوس روی بستر قرار داده شد و به آرامی با قاشق صاف شد.

بستر یک تشک PDMS زبر برای تقلید از سطح داخل دهان بود. ظرف به صورت نوسانی در فاصله 6 میلی متری با افزایش سرعت از 0 تا 12 میلی متر بر ثانیه جابجا شد.

سطح بالایی یک پروب استوانه ای با قطر 30 میلی متر بود که از PDMS زبر شده (706 میلی متر مربع) ساخته شده بود. نیروی نرمال اعمال شده در طول اندازه گیری 0.5 نیوتن بود.

بستر پروب قبل از هر اندازه گیری با اتانول و آب تمیز شدند. ضریب اصطکاک (COF) با استفاده از الگوریتم نوسانی پیشرفته COF ارائه شده با نرم افزار UMT viewer محاسبه شد.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.